Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

A-48

Miguel A. Cruz

1993
Kesse... entre la legenda i la realitat / No lo sé!

Sonen tambors de guerra que es van acostant.
Ja s`escolten ben a prop de les nostres llars.
La gent espaordida fugint allà on pot.
Les legions romanes no tenen compassió.

Som els Kessetans
poble instaurador de la pau.
Moltes llunes hem viscut per no res.

Els germans Escipió van al comandament.
El seu enginy militar no té parangó.
La mà de Roma cau damunt de la meva gent.
Sota els seus designis des d`ara avançarem.

Som els Kessetans,
poble instaurador de la pau.
Jo no sé si la Història ens recordarà.