Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

La fundació

Miguel A. Cruz

1993
Kesse... entre la legenda i la realitat / No lo sé!

Iz be erreu biko bialdu arrano gole
Zar be erreu izeki zearo anale Belei
Begi erreu egi adeskia
Begi ari zeru Eleazar.

(Es l'hereu del Be, el segon Messies, àguila de la Gole,
Hereu del Zar Be, feix de llum per sempre
en els anals dels Bele.
Vegeu la veritable Història de l'Hereu.
Vegeu aquell Cel, Zar dels Ele.)