Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

La llarga espera

Ramón Romeu

1993
Kesse... entre la legenda i la realitat / No lo sé!

Ona nere bion, ona nere il bi arte.
Ona Bere bide, bide zern.

(Heus aquí el meu bon camí
Heus aquí el meu camí cap a la mort
Heus aquí els Bere caminat
Caminant fins al cel de Déu!)