Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

Per sempre Kesse

Ramón Romeu

1993
Kesse... entre la legenda i la realitat / No lo sé!

Entre la llegenda i la realitat, per sempre kesse.