Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

Tarteose

Miguel A. Cruz

1993
Kesse... entre la legenda i la realitat / No lo sé!

Un riu sagrat, sense principi ni final,
s`obre en set mànigues, tot abraçant la mar.
I amb grans naus, de l`infinit van arribar;
costums, creences i déus ens van ensenyar.

El llim porta fertilitat a tota la vall.
Pobles camperols van creixent al seu costat.
Oh. Déu de la crescuda sigues beneficiós,
escolta les pregàries del teus servidors.