Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

Cara de cartón

Ramón Romeu

2010
2011

Simple / RamRom
No tan simple / RamRom

Cara de cartón