Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

Cansat

Ramón Romeu

2018

un / RamRom

Cansat de perseguir somnis. Cansat de decepcions.
Cansat d’una fosca realitat . Cansat de fer cançons.

Cansat de explicar-ho tot. Cansat de tant escoltar.
Cansat de tantes preses. Cansat d’estar cansat.

I mentre, el temps passa i res passa. I mentre, tot queda enrere, res espera.

Cansat de gent que cansa. Cansat de dissimular.
Cansat se repetir-me. Cansat de reprimir-me.

Cansat de fer-me el boig. Cansat de no ser lliure.
Cansat de ser jutjat. Cansat de tot plegat.

Cansat se tot menys de tu. Perquè amb tu sóc incansable.