Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

No em diguis

Ramón Romeu

2018

un / RamRom

Diguis el que diguis, estarà mal dit. Tot el que no diguis, faltarà per dir.

Si dius perquè dius. Si no dius perquè no dius.
Si dius, que dius? Si no dius, res dius?
No ho dic per dir, es que algo he de dir.
Sinó diguem que haig de dir o estarà tot dit.