Tema
Autor
Año
Disco / Maqueta / Banda

Res més

Ramón Romeu

2018

un / RamRom

Sóc això que veus, res més.
Sóc això que veus, res menys.
Transparent, incansable, poc valent, inestable.
Mínimament alterable, no fàcilment influenciable.